MADEN KURUTMA, GÜBRE KURUTMA, KİMYASAL KURUTMA

Kurutma Fırını

Kurutucular/Kalsinatörler farklı endüstrilerde kullanabilen nem azaltıcı/giderici ekipmanlardır.


Maxi Kurutucu

Verimli, hassas kurutma


Döner Kurutucu

Yüksek kapasitede kurutmaya uygun


Bantlı Kurutucu

Çok çeşitli uygulamalarda kullanım


Döner Kalsinatör

Kalsinasyon prosesi için endüstriyel döner fırın


Flash Dryer

Kısa temas süresi ile kurutma


Spray Dryer

Bulamaçtan toz üretme sistemi


Soğutucu Üniteler

Maxi/Döner/Akışkan Yataklı Soğutucular


Isıl İşlem Makinası

Yasal sterilizasyon mevzuatı kapsamında ısıl işlem


Otoklav

Basınçlı buhar ile endüstriyel sterilizasyon


Ar-Ge Test Merkezi

Malzemeniz için ideal kurutma sistemini öğrenmek ister misiniz?

KURUTMA PROSES ÇÖZÜMLERİ

Endüstriyel Kurutma Hizmetleri

Kurutma; pek çok endüstriyel üretim hattı için vazgeçilmez bir operasyondur.

Kimyasal

Soda külü, lityum karbonat vb.

Mineral

Kalsit, leonardit, kaolin vb.

Tarım

Yem, herbisit, pestisit vb.

Gübre

NPK, organik, organo-mineral vb.

İlaç

Kafein, anti-oxidan vb.

Gıda

Gıda katkı maddeleri, renklendiriciler

Biyokütle

Kompost, çamur, kömür vb.

Enstitüler

Özel kimyasallar

KURUTMA/KALSİNASYON

Parametreler

Sistem parametreleri:
GÜBRE VE MADEN KURUTMA

Maden Kurutma Prosesi

Maden kurutma sistemi akış şeması pek çok sektör için uyarlanabilir.

Kurutma Yöntemi

Maxi kurutma, döner tambur kurutma vb.

Malzeme Formu

Toz, pelet, granül vb.

Nem İçeriği

Düşük nem, yüksek nem

Hedef Nem

15%, 5%, 0.01% kalesine vb.

Sıcaklık

Düşük, orta, yüksek

Hava Akışı

Doğrudan akışlı, karşıt akışlı vb.

Basınç

Düşük, orta, yüksek

Kimyasal Özellikler

Bileşenler arası etkileşimler

Isı Transfer Katsayısı

Konveksiyon, iletim, radyasyon vb.

Zaman

Kurutucuda bekletme süresi

Endüstriyel maden kurutma prosesi
KURUTMA MAKİNELERİ

Kurutma Tesisi Üretimi

Yüksek verim odaklı komple kurutma tesisi üretimi.

İdeal bir kurutma tesisinin tasarımı geniş bir bakış açısı gerektirir. Bu açıdan bakıldığında her durum için tek bir çözüm olmadığını hatırlamakta fayda vardır. Kurutma ekipmanı seçilmeden önce kurutma prosesinde ulaşılmak istenen hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi süreci kolaylaştıracak bir adımdır. Ayrıca kurutulacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi ve farklı prensiplerle çalışan kurutucuların üretim ve proses bilgilerinin birleştirilmesi verimli bir kurutma prosesi için esas teşkil eder.
Proses mühendisliği kapsamında kurutma ekipmanı seçimi için değerlendirme kriterlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

Kurutulacak Malzeme Tipi

Örneğin granül bir malzemenin eşit şekilde kurumasını sağlamak için daha iyi hava akışına ve daha serbest harekete izin veren kurutuculara ihtiyacı vardır. Ya da filtre kekleri gibi malzemelerin zarar görmeden kuruması için mekanik karıştırmaya ve düşük basınca izin veren kurutucular gerekir. Bu nedenle malzeme-kurutma prosesi ilişkisini anlayabilmek tesis tasarımı için ilk koşullardan biridir.

 • Toz
 • Hamur
 • Pelet
 • Granül
 • Çamur
 • Kristal
 • Bulamaç
 • Flake
 • Filtre Keki
 • Katı Form
 • Yığın

Kurutma Ekipmanı

Kurutma ekipmanlarının çalışma prensiplerini iyi anlamak ve hangi sistemin hangi durumlarda daha avantajlı olduğuna dair ‘know-how’a sahip olmak da önemlidir. Durumu tamamen akademik bir bakış açısıyla değerlendirmek çoğu durumda yetersizdir. Bu nedenle her zaman kapasiteleri, olanakları, yatırım ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurmak gerekir.

 • Maxi Kurutucu: Dikey tip hareketli mekanizmalı yüksek verimli kurutucu. Maden kurutma ve gübre kurutma operasyonlarında sıklıkla tercih edilir.
 • Döner Kurutucu: Malzemeleri sıcak hava veya gaz içinde yuvarlayarak kurutmak için dönen silindirik tambur. Özellikle maden kurutma prosesinde kullanılır.
 • Bantlı Kurutucu: Malzemeleri ısıtılmış bir hazne içerisine bantla taşıyan kurutucu.
 • Flash Kurutucu: Yüksek hızlı sıcak hava akımı kullanan kurutma sistemi.
 • Akışkan Yataklı Kurutucu: Partikülleri askıya alan ve sıcak hava ile karıştıran kurutma sistemi.
 • Sprey Kurutucu: Sıvı veya bulamacı ince damlacıklar halinde atomize eden kurutma sistemi.

Kimyasal Özellikler

Kimyasal özellikler, özellikle ısıya duyarlı veya reaktif malzemelerin kurutulması için kritik bir parametredir. Örneğin, organik solvent içeren bir kimyasal kurutulurken patlama riski göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür ürünler için genellikle vakum altında çalışabilen kurutucular tercih edilir. Çünkü bu sayede daha düşük sıcaklıklarda kurutmaya olanak sağlanır.

Termal Davranış Karakteristiği

Malzemenin termal özelliklerini belirlemek için bazı analizler kullanılır. Bu analizler sonucunda elde edilen veriler kurutma sıcaklığının belirlenmesinde faydalı olabilmektedir. Örneğin, bir malzemenin DSC analizi, malzemenin erime noktasını veya ayrışma sıcaklıklarını gösterebilir ve bu sıcaklıkların altında bir kurutma işleminin planlanmasını sağlayabilir.

Malzemenin Gözenekliliği

Gözenekli malzemeler, içlerine hava girişini kolaylaştırdıkları için daha hızlı kuruyabilir. Gözeneksiz yapılar için genellikle yüzeyden yeterli buharlaşma sağlayan kurutucular tercih edilir.

Yapısal Bozulma

Farmasötik tabletler veya biyoteknolojik ürünler gibi yapısal bozulma riski taşıyan malzemeler nazik (hassas) kurutma gerektirir. Bu tür malzemelerde sistem boyutlandırmasından önce pilot test merkezinde analizler  yapılması proses başarısı için özellikle önemlidir.

Sonuç olarak, ideal bir endüstriyel kurutma sisteminin tasarlanması, bir dizi parametrenin birlikte ele alınmasını gerektirir. Termal proses çözümlerinde 40 yılı aşkın deneyimimizle her zaman yanınızdayız!

Endüstriyel Kurutma Tesisi Tasarımı


Kompost organik gübre kurutma

Kırılmış Malzeme- Biyokütle Endüstrisi


Granül yapma makinesi ile granül üretimi

Granül Ürün- Maden Endüstrisi


Maden Kurutma Fırını-Döner Tambur Makinesi

Maden Kurutma Prosesi İçin Döner Kurutucu- GENEMA 2023


Maden kurutma ve kalsinatör fırını

Nem Alıcı Kalsinasyonu İçin Kalsinasyon Fırını- GENEMA 2019


Biyokütle Kurutma Prosesi Grafiği


Maden kurutma ve kimyasal kalsinasyon prosesi grafiği

Kalsiyum Karbonat Kalsinasyonu İçin Ayrışma Grafiği


LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!