Kompost Gübre Üretim Tesisi

Şubat 26, 2020by GENEMA
Adsız-tasarım-2-e1584046396312.png

Kompost Gübre Üretimi

Son yıllarda kompost gübre üretim tesisi kurmak isteyen girişimcilerimizin sayısı artmıştır. Nedenleri arasında organik tarıma artan talep ve teknoloji gelişiminden kaynaklanan ekonomik kazanç fikri gösterilebilir. Bu konuda sizlerden sıklıkla aldığımız sorular aşağıdaki gibidir.

 • Tavuk gübresini nasıl kompostlayabilirim?
 • Büyükbaş hayvan gübresini nasıl fermante edebilirim?
 • Organik gübre tesisi tesisi nasıl kurabilirim?

Terminolojik olarak küçük nüans farkları bulunan kelimelerin seçilmesi ve çoğunun organik atık üreten işletmelerden gelmesi ilk etapta göze çarpmaktadır. Burada atık ve gübre mevzubahis olduğunda aslında çoğu zaman kastedilen:

‘Fitotoksisite ve patojen içermeyen belirli hümik değerlere sahip stabil ürün’ elde etmek isteğidir.

Bu ürün oluşumu sırasında organik madde mineralize olacak ve humuslaşacaktır.

Bunun yegane yolu atığı kompostlaştırmaktır.

Prosesin mekanizmasından kısaca bahsedelim:

Kompostlaştırmanın ilk aşamasında basit organik karbon bileşikleri mikroorganizmalar tarafından metabolize edilir. Aynı anda sistemde CO2, NH3, H2O, organik asitler ve ısı oluşur.

‘Isı kompostlaştırma prosesinin nedeni değil sonucudur.’

Bir diğer husus kompostlaştırma prosesinin gerçekleşmesi için çeşitli bakterilerin, mantarların ve mikroantropodların gerekli oluşudur. Organik atıklar halihazırda bu mikroorganizmaları ihtiva ederler. Bu canlılar da oksijenli ortamda organik atıkları kararlı maddelere parçalayarak:

 • Atık hacminin azaltır.
 • Yabani ot tohumlarını giderir.
 • Patojenleri imha eder.

Özellikle hayvancılık endüstrisinin yoğun olduğu yerleşimlerde yüksek miktarda biyolojik olarak bozunabilen atık üretilir. Bu atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve değerlendirilmesi elzemdir. Koku ve gaz emisyonlarının, toprak ve su kirliliğinin önüne mutlaka geçilmelidir. Örneğin büyükbaş hayvan gübresi fermantasyonu aylar süren doğal şartlarda yapılacaksa bile birçok çevresel tedbir alınmalıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte kaliteli, hızlı ve karlı bir tarımsal üretim için kontrollü şartların oluşturulması fikri kompostlaştırmayı gündeme getirmiştir. Kompostlaştırma prosesindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileşimlerin bilinmesi kompost teknolojisi seçiminde çok önemlidir. Seçimde aşağıdaki anahtar parametrelerin önemi bilim insanlarınca ortaya konmuştur.

Kompost Gübre Üretim Tesisi Parametreleri

 • Sıcaklık
 • Nem
 • Oksijen ve Havalandırma
 • Parçacık Boyutu ve Porozite
 • Karbon/Azot Oranı
 • Karıştırma
 • Zaman

İşte GENEMA kompost gübre üretim teknolojisinin temel mantığı bu eksenler gözetilerek mikroorganizmaların en iyi çalışma koşullarının şartlandırılmasıdır. Kapalı sistemlerde, yüksek kapasitelerde kokusuz prosesle kaliteli ürün bu sayede sağlanabilmektedir.

Detayları Kompostlaştırma sistemlerinde anahtar parametreler bulabilirsiniz.

Küçük kapasitelerde kompost gübre üretim tesisi, geleneksel metodlar ve diğer sistemler bir başka yazının konusu olacaktır.

Bizimle Kalın!

Avatar photo

GENEMA

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!