Borlu Gübre Üretimi

Ocak 22, 2020by GENEMA
rsz_boron.png

Borlu Gübre Üretimi

Borun mısır bitkisindeki olumlu etkileri 20. yüzyılın başlarından beri bilinmektedir. Daha sonraki araştırmalar bakla ve pek çok tarla ve bahçe bitkisinde bor gübresi kullanmanın bitkisel gelişime pozitif etkisini doğrulamaktadır. Bor mikro besin elementidir. Dahası geniş pH sınırları içerisinde nötr molekül şeklinde bulunan tek elementtir. Borun özellikle insan bağışıklık sistemi üzerinde de faydaları büyüktür. Bir çok mineral maddenin metabolizmasında yer almaktadır. Bor eksikliği dünyanın çeşitli bölgelerinde topraklarda yaygın olarak görülmektedir. Bitkilerde bor alımı pH derecesi 7 ve üzerinde olan topraklarda çok düşük seyretmektedir. Dolayısıyla Türkiye topraklarını düşündüğümüzde bor sorununun bulunma olasılığı yüksek gözükmektedir.

Topraklardaki Bor Eksikliğinin Sebepleri Nelerdir?

Bu konuda yaygın 2 görüş hakimdir:

  1. Bor mineralinin toprakta yeterince bulunmaması sebebiyle doğal olarak oluşur.
  2. Aşırı kireçlenme ve uygun olmayan çevre koşulları sebebiyle toprak pH derecesinin artmasıyla oluşur.

Borlu Gübre Çeşitleri Nelerdir?

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı bor gübresi üretimi önemli bir açığı kapamaktadır. Bor gübresi tesisi ile üretilebilecek ürünler aşağıda sıralanmaktadır.

Borik Asit: Özellikle meyve ağaçlarına ve sebzelere püskürtülerek uygulanır.
Boraks: Borik asit, sodyum karbonat ve sodyum hidroksitin bir tuzudur. “Sodyum tetraborat dekahidrat” olarak da adlandırılmaktadır. Borat mineralinin saflaştırılıp kristalizasyonu ile üretilir. Boraks genellikle %10,5-11,4 oranlarında bor içerir. Bor oksit içeriği ise %36,5’tir.
Borat Gübresi: Borik asidin bir tuzudur. Ortaborat ve metaborat olmak üzere 2 tip gübre üretimi mümkündür.
Kolemanit: Suda az çözünebilen bir kalsiyum borattır.
Bor Frits: %2-10 bor içerir. Borun yanında önemli oranlarda demir, mangan ve bakır içerebilmektedir. Toprakta kalma süresi uzundur.

Unutulmamalıdır ki Türkiye bor yatakları yönünden dünyanın en zengin ülkesidir!

Bor Gübresi Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Toprağa uygulanacak bor miktarı aşağıdaki etmenlere bağlıdır.

  • Bitkinin bor ihtiyacı.
  • Gübrenin uygulanma biçimi.
  • Yağış verileri.
  • Kireçlenme durumu.
  • Organik madde miktarı.

Tarla ve bahçe bitkilerinde bor ihtiyacı yönünden farklılıklar mevcuttur. İlk olarak bitkinin bor ihtiyacını literatürden bulabiliriz fakat bu tek kriter değildir. Bitkilerin bor toleransı da eş zamanlı olarak değerlendirilmelidir.

Genellikle tarla bitkilerinde borlu gübre toprağa uygulanır. Çok yıllık meyve ağaçlarında ise püskürtme yöntemi tercih edilmektedir. Sonuç olarak püskürtme uygulamasında çözelti konsantrasyonunun yüzde 1’in üzerine çıkarılması istenmeyen bir durumdur. Bu sayede uygun konsantrasyonlar sağlanarak olası fitotoksisite sorunlarının önüne geçilir.

Borlu Gübre Üretim Tesisi

Genema; sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle borlu gübre üretim tesisi kurabilmekte ve anahtar teslimi çözümler sunabilmektedir. Mevcut minerallerin yapısı ve niceliksel değerlerin analizi ile başlayan etkin proses tasarımı, maksimum faydayı hedeflemektedir. Özellikle Türkiye’de stratejik ve katma değeri yüksek ürün üretmek niyetiyle hareket eden üreticimizin her zaman yanındayız!

İletişim

Avatar photo

GENEMA

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!