EPC proje döngüsü

Ocak 25, 2020by GENEMA
triangle-3125882_1280-e1586558554590.jpg

Proje Yönetimi

Proje yönetimi kavramı özellikle dünyada mega projelerin sayısındaki artışa paralel olarak her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu mega projelerin ortak özellikleri multi disipliner yapıları ve bu disiplinlerin koordinasyon içinde yürütülmeleri zorunluluğudur.

Proje yönetimi en genel ifadesiyle şu şekilde tanımlanabilir.

Proje kapsamında önceden belirlenmiş finansal ve finansal olmayan hedefleri sağlamak amacıyla belirli bir zaman diliminde kaynakların planlanması, organizasyonu, alımı, yönetimi ve kontrolüdür.

Esas olarak iki ana hedef vardır:

1-Zaman

2- Maliyet

EPC olup olmamasından bağımsız olarak büyük ölçekli projelerde fizibilite, tamamlandıkları tarihten itibaren işletmeye geçerek para kazanmaya başlaması öngörülerek hazırlanır. Projenin erken aşamalarında hammaddenin nereden tedarik edileceği, üretim ve teslimat sürecinin zamanlaması karşılıklı yükümlülüklerle yapılır. Ayrıca EPC tipi projelerde yüklenici tarafından çıkacak ürün için performans garantisi yapılmaktadır.

EPC Nedir?

EPC projelerin bileşenleri:

  • Mühendislik (E)
  • Yapım (C)
  • Satın alma (P)

dır.

Endüstriyel Projelerde Süreç Döngüsü Nasıldır?

Genel Süreç Döngüsü

  • Fizibilite Çalışması
  • Ön Mühendislik
  • Detay Mühendislik
  • Yapım Safhası
  • Tamamlama ve Devreye Alma

şeklinde özetlenebilir.

İşleyiş

Fizibilite çalışmasının ardından iş sahibi, projeye devam edilip edilmeyeceğine karar verir.

Olumlu karar neticesinde ön mühendislik(FEED) çalışması ile daha hassas sonuçlar elde edilir.

FEED çalışmasından sonra iş sahibi işi EPC olarak yaptırma kararı verir.

Bu durumda detay mühendislik, yapım ve satın alma yüklenici sorumluluğundadır. İş tamamlanır devreye alınır ve iş sahibine teslim edilir.

EPCM nedir?

Bu projelerde yüklenici EPC projelerde olduğu gibi mühendislik, satın alma ve ürün garantisinden sorumludur. Ancak yapım işini bizzat üstlenmez. Kontrolünden sorumlu olarak bir ya da daha fazla firmaya yaptırır. Bu sayede zamansal olarak avantaj sağlar.

 

Avatar photo

GENEMA

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!