Kompost Makinası

Haziran 24, 2022by GENEMA
kompost-makinasi.png

Kompost makinası son yıllarda popülerliğini artırmaktadır. Bunun en büyük sebebi kompost makinasının ‘kompostlaşma’ denilen doğal süreci hızlandırması ve bu sayede organik atıklardan hızlıca değer elde edilebilmesidir. Bahsedilen değer toprak düzenleyici özelliğine haiz ‘kompost’ adı verilen maddenin üretimidir. Kompostun genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Bitkinin su tutma kapasitesini artırır.
 • Toprağın canlılığını korur.
 • Faydalı mikroorganizmaların yaşayabileceği bir ortam oluşturur.
 • Bitkinin besini ihtiyaç duyduğunda almasını teşvik eder.
 • Kimyasal gübre gereksinimini azaltır.
 • Bitki hastalıklarına karşı kalkan görevi görür.

Kompost ile gübre halk arasında çoğu zaman birbiri ile karıştırılmaktadır. Terminolojik olarak birbiri içine geçen bu iki terimi aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

Kompost toprağı besler, gübre bitkiyi besler. Kompostun etkileri daha uzun vadelidir fakat kompostu zenginleştirerek kısa süreli etkisini artırmak da mümkündür.

Kompostun faydalarının yanında  kompost makinası alan işletmeler ayrıca:

 • Atık bertarafı ve lojistiği için gereken maliyetlerden kurtulur.
 • Sıfır atık mevzuatı kapsamında aksiyon almış olur.
 • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile ilgili raporlamalar gerçekleştirme şansı bulur.
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluğunu yerine getirir.
 • Kurum içerisinde aidiyet duygularını artırır.
 • Kapasite uygunsa düzenli gelir elde eder.

Kompost makinası kaç günde kompost yapar?

Kompost oluşum süresinin anlaşılabilmesi için evvela kompostlaştırma kavramı ve oluşan kompost ürünü bilimsel olarak irdelenmelidir. Aşağıdaki soruların cevaplarının bulunması doğru kompost makinasını seçmede etkin rol oynayacaktır:

 • Kaç tip kompost makinası vardır?
 • Kompost makinalarından her çıkartılan ürün kompost mudur?
 • Organik atık; kompostlaşma prosesinde hangi aşamalardan geçmektedir?
 • Kompostlaştırma sürecinin doğru işlediğini gösteren parametreler nelerdir?
 • Kompostun kalite parametreleri nelerdir?

24 saatte kompost

Kompost makinaları çoğu durumda sloganik satış stratejilerinin kurbanı olmaktadır. ‘1 haftada kompost’, ’24 saatte kompost’ gibi söylemler alıcının kafasında makina performansı ile ilgili ilk izlenimi uyandırır. Organik atığın türü anlaşılmadan ve kompost makinasının hangi özelliğinin prosesin hangi parametresini etkilediği ortaya konmadan süre konuşmak çoğu durumda anlamsızdır.

Fitotoksisite

Oluşan kompost ürünün değerlendirilmesi konusundaki en önemli kavramlardan biri fitotoksisitedir. Üretilen ürün doğru kompostlaştırma sürecinden geçirilmemişse ve fitotoksik etki gösteriyorsa kullanıldığında faydadan çok zarar getirecektir. Özellikle kürleşme (curing) adımının atlandığı işletmelerde bu sorunla sıklıkla karşılaşılabilmektedir.

Kompost biyoreaktörlerinin kompostlaştırma parametrelerine etkisini linkte bulabilirsiniz: https://www.genemamakine.com/kompostlastirma-parametreleri

Fitotoksisite kavramının geniş açıklamasına linkte ulaşabilirsiniz: Fitotoksisite Tayini

Avatar photo

GENEMA

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!