Granül Tesisi Kurulumu

Haziran 10, 2022by GENEMA
granul-makinasi.png

Granül tesisi kurulumu aşağıdaki işletmeler için öncelikli olmaktadır:

 • Maden işletmeleri 
 • Gübre işletmeleri
 • Atık geri dönüşüm firmaları
 • Kimyasal üreticileri
 • Gıda katkı maddesi imalatçıları
 • Kozmetik sektörü
 • İlaç üreticileri

Granül tesisi kurulmadan önce muhakkak ön-fizibilitesi yapılmalıdır. Bu fizibilitede aşağıdaki bölümlerin yer almasında fayda vardır:

 • Pazar araştırması
 • Projenin lokasyonu
 • Deneme üretimi sonuçları
 • Teknoloji
 • Akış şeması
 • Endüstriyel boyutlandırma
 • Teknik şartname
 • Finansal analiz
 • Sürdürülebilirlik

Pazarından emin olduğunuz ve üretim olanaklarını kolaylıkla organize edebildiğiniz durumlarda şüphesiz ki granül deneme üretimleri hayati önem kazanmaktadır. Seçeceğiniz granül üretim teknolojisi çoğunlukla işletme başarınızdaki en önemli rolü oynayacaktır. Pan tipi, döner tambur tipi geleneksel granülasyon üniteleri son yıllarda proses verimi endişelerini artırmıştır. Geleneksel granül makinaları geri-döngü ihtiyaçlarının fazlalığı ve operasyonel enerji maliyetleri üretilen ürünler de göz önüne alındığında çoğunlukla yatırımcıyı çıkmaza sokmaktadır. Bu çıkmazdan çıkmanın yolu aşağıdaki süreci takip etmekle mümkün olabilmektedir:

 • Proses gereksinimlerinin tespiti
 • Operasyonel maliyetlerin oluşturulması
 • Bağlayıcı türü ve miktarının optimizasyonu
 • Enerji ihtiyaçlarının anlaşılması
 • Granülasyon proses süresi ve veriminin saptanması

Bu sürecin çalıştırılması tecrübeye dayalı granülasyon tekniği ve modern granül makinaları kullanılmadan granül tesisi kurulumu anlamsızdır. Bundan dolayı tatmin edici sonuçlar; bilgi, tecrübe ve mevcut modern makinelerde uygulama kabiliyetini gerektirir. Ayrıca granülasyon öncesi ve sonrası proseslere ait ekipmanların seçimleri de elzemdir. Bu prosesler aşağıdaki gibi olabilmektedir:

Granül Üretimindeki Genel Prosesler

 • Öğütme
 • Karıştırma
 • Kurutma
 • Soğutma
 • Eleme
 • Paketleme

Granülasyon sonrası optimizasyon değerlerini baz alarak kurutma ekipmanı seçmek gereksiz makine yatırımlarının önüne geçer. Buna ek olarak kurutma için döner tambur tipi kurutucu seçmek yerine hammadde uygunsa Genema Maxi Kurutucu seçmek prosesteki enerji giderlerini belirgin ölçüde azaltacaktır. 

Üretilecek granül ürünü endüstriyel anlamda tedarik etmeden önce elle alıp gözle görmek insan doğasına oldukça uygundur. Ancak ve ancak bu olanağı sağlayan firmaların sektörde tutunacakları ve know-how’larını geliştirebilecekleri açıktır.

Genema, en modern granülasyon sistemlerini imal eder ve aynı zamanda kendi pilot tesislerinde numune üretimlerini gerçekleştirir. Proses parametrelerini optimize etmek için yüksek nitelikli sensörleri ve yazılımları kullanarak prosesin veriminden ve ürün kalitesinden emin olur. Genema’nın pilot veya endüstriyel tesislerinde ürettiği bazı granül numuneleri aşağıda yer almaktadır.

Granül Numuneleri

GENEMA

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!