Granülasyon ve Ürün Geliştirme Hizmetleri

Title:

Description:

Granülasyon ve Ürün Geliştirme HizmetleriModern Granülasyon

Kaliteli, hızlı ve enerji verimli granülasyon! Yüksek nitelikli granülatörlerimiz ile ürünlerinizi sizin için geliştirerek yalnızca pazara konsantre olmanızı sağlıyoruz.
Sektör
Maden, Gübre, İlaç, Gıda
Teknoloji
Genema
Sistem
Tam Otomatik
Nihai Ürün
Granül

granülasyon makinası

Granülasyon; maden, gübre ve ilaç gibi sektörlerde kullanılan önemli bir prosestir. Toz forma nazaran granül formu ürünlerin depolanmasını, sevkiyatını ve kullanımını kolaylaştırır. Bu durum özellikle nihai ürünün katma değerini artırmak açısından oldukça önemlidir. Örneğin özellikle maden sektöründe atık sıfatını kazanmış tozlar sistemlerimizde granül formuna dönüştüğünde önemli ekonomik değer kazanabilirler. Granülasyon prosesinin başarısı istenen son ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sağlanmasının yanında granülasyon süresi ve oranı ile de yakından ilişkilidir. Bütün bunlara ek olarak günümüzde enerji verimliliğini sağlayamayan granül makinaları üzerinde deneme çalışmalarının yapılmasının da beyhude kalacağı açıktır. Granülasyon denemeleri bilgiye, tecrübeye ve uygun mekanizasyonun sahip olunmasına bağlıdır. Bunlar granül denemelerinin üçlü sacayağını oluşturur.

Granülasyon bir sistemler manzumesidir. Hangi sistemde hangi proses koşullarının oluşturulması gerektiğinin tespiti muhakkak ki uzun yıllardan gelen mühendislik birikimini ve spesifik olarak geniş uygulama deneyimini zorunlu kılar.

GENEMA, sahip olduğu know-how ile arge ve ürün geliştirme çalışmalarını yapabilme kabiliyetine sahiptir. Bünyesinde bulunan yüksek nitelikli mühendisler ve imalatını yaptığı geniş makine ağıyla arge hizmetlerini büyüterek sürdürmektedir. Özellikle aşağıdaki parametrelerin bilinmesi yatırımcı açısından karar alma mekanizmasını önemli ölçüde etkilemektedir.

Granülasyon Ürün Geliştirme Parametreleri

 • Granül Sertliği
 • Granül Çözülmesi
 • Bağlayıcı Türü
 • Bağlayıcı Miktarı
 • Uygun Granül Oluşturma Metodu
 • Devir Hızları
 • Granül Oluşturma Süresi
 • Enerji Tüketimi

GENEMA, tava tipi, tambur tipi gibi geleneksel granülatörleri üretmek ile ilgilenmez. Yüksek verimli ve randımanlı granülatörler imal eder ve deneme çalışmalarını da ürettiği bu fonksiyonlu granülatörler üzerinde gerçekleştirir.  Granül numunelerini düzenli olarak gönderip raporlamanın yanında aldığı geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarını şekillendirir.

Ürün geliştirmesini gerçekleştirdiğimiz bazı malzemeler:

 • Büyükbaş gübresi
 • Tavuk gübresi
 • Yeşil gübre
 • Solucan gübresi
 • Kentsel atık kompostu
 • Biyogaz tesisi atığı
 • NPK gübre
 • Bor katkılı kimyasal ürün
 • Leonardit
 • Alçı taşı
 • Kalsit
 • Kaolin
 • Karbon siyahı
 • Sapropel
 • Torf
 • Diatomit
 • Ponza
 • Jips

Granül üretim tesisi kurmak ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

Granül Tesisi Kurulumu
Organik Gübre Granül Makinası
Turbo Granülator

 • Etkin granül üretimi için sektörün liderine güvenin!
LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!