https://www.genemamakine.com/wp-content/uploads/2019/05/tavuk-gübre-kurutma-tesisi-genema.png

Tavuk Gübresi Kurutma ve Peletleme

Title:

Description:

Tavuk Gübresi Kurutma ve PeletlemeKurutma ve Peletleme Tesisi

Tavuk gübresi kurutma ve peletleme sistemimiz ile dışkılar değere dönüşüyor. Kurutucularımız kümeslerdeki artık ısıdan faydalanarak tam otomatik sistemle organik gübre üretimini destekliyor. Tüm kanatlı gübrelerinde kullanılabilen teknolojimiz işletme maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürüyor.
Hammadde
Tavuk Dışkısı
Teknoloji
Genema
Sistem
Tam Otomatik
Nihai Ürün
Pelet Tavuk Gübresi
tavuk-gübre-kurutma-tesisi-genema.png

Tavuk gübresi kurutma ve peletleme sistemiyle nitelikli gübre üretimi! Genema, gübre kurutma ve şekillendirme proses teknolojileriyle organik tavuk gübresi üretiminde inovatif çözüm sunuyor.

Neden Tavuk Gübresi?

  • Tavuk gübresi, organik madde ve bitki besin elementleri açısından üstün özellikli bir gübredir.
  • Tavuk gübresinde katı ve sıvı dışkı birlikte bulunur.
  • Farklı iklim koşullarında özelliklerini muhafaza eder.
  • Toprakta kalma süresi uzundur.
  • Azot oranı büyükbaş gübresi, koyun gübresi gibi diğer organik gübre çeşitlerinden yüksektir.

Tavuk gübresi atık değildir! İçeriği ve organik yapısı bakımından çok değerli bir kaynaktır. Bir yumurta tavuğu ekonomik ömrü çerçevesinde ortalama 55 kg gübre üretir. Bu da doğru değerlendirildiği takdirde tarım topraklarının ihyasında nitelik ve nicelik olarak büyük bir potansiyele işaret etmektedir.

Tavuk Gübresi Kurutma ve Peletleme Sistemi

Tavuk gübresinin doğru değerlendirilmemesinin birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Yüksek koku emisyon değerleri ve fazla miktardaki su içeriğinin yarattığı nakliye sorunları dışında uygulamalarda da önemli zorluklar baş gösterebiliyor.

Tüm bu problemlere çözüm olarak Genema tavuk gübresi kurutucuları, pratik yaklaşımıyla kümeslerdeki atık ısıdan faydalanarak yerinde ve etkin tavuk gübresi kurutma işlemi sağıyor. Kurutma prosesi için gerekli enerji maliyetlerini önemli oranda düşürmekle birlikte olası azot kaybını minimize ediyor. Tavuk gübresi kurutucularında yer alan biyofiltre, proses esnasında koku giderimi sağlayarak üretim ve çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesine katkıda bulunuyor.

Kurutma adımının ardından Genema gübre pelet makinasına aktarılan toz gübre, sıkıştırma prosesiyle kaliteli ve homojen peletlere dönüşüyor. Gübre pelet makinasıyla fiziksel özellikleri geliştirilen gübrenin tarımdaki yarayışlılığı artıyor, depolanması ve sevki kolaylaşıyor. Gerektiği takdirde ısıl işlem ve paketleme üniteleri de sisteme eklenerek ‘organik pelet tavuk gübresi’ üretim serüveni tamamlanmış oluyor.

Genema ile organik pelet tavuk gübresi üretimi işte bu kadar kolay!

Broşürü indirin!

Şimdi Teklif Alın!

LOCATIONS

We Serve EverywhereOUR NETWORK

TurkeySpain


GET IN TOUCH

Follow Our Activity

We value user experience and continuous interactions. Always up to date, always a leader!